6a9845e4c5f72a9a248adb999f14e0b511bdbaf0

Van gelukkige leerkrachten
leer je de mooiste dingen.

Onze leerkrachten zijn de spil van ons onderwijs. Zij zijn een spiegel voor het kind. Daarom ligt onze lat hoog. Wij vinden het belangrijk om steeds met elkaar in gesprek te zijn over het eigen handelen en hoe dat het leren van leerlingen stimuleert. Over waar je als leerkracht goed in bent, wat je nog kunt leren en wat je daarvoor nodig hebt. Dat bevordert het eigen vakmanschap en het gebruikmaken van elkaars kwaliteiten.

Onze leerkrachten zijn de spil van ons onderwijs

Wij vinden het belangrijk om steeds met elkaar in gesprek te zijn over het eigen handelen en hoe dat het leren van leerlingen stimuleert. Over waar je als leerkracht goed in bent, wat je nog kunt leren en wat je daarvoor nodig hebt. Dat bevordert het eigen vakmanschap en het gebruikmaken van elkaars kwaliteiten.

Oog voor talent

Wij werken steeds meer in teams waar ieder op zijn talent wordt aangesproken. Zo hebben onze leerkrachten meer invloed op wat ze doen en wat ze kunnen.

Leerkrachten in hun kracht

Het proces van méér samenwerken leidt ook tot meer taak- en functiedifferentiatie. Zo zorgen we ervoor dat onze mensen in hun kracht komen, zelfbewust worden en het heft in eigen hand nemen. Een leerkracht die in zijn kracht zit, ervaart zijn/haar werk als betekenisvol en in lijn met persoonlijke waarden en idealen!

Onze leerkrachten...Hebben ambitie om te werken in een uitdagende omgeving

Zetten hun kennis en kunde binnen de gehele organisatie in

Ontwikkelen zich van startbekwaam via basisbekwaam naar vakbekwaam

Hebben zicht op eigen kwaliteiten

Nemen zelf verantwoordelijkheid voor verbetering van het onderwijs

Geven het onderwijs in co-creatie - met elkaar en met anderen - vorm

Wat we je bieden

Dynamiek Scholengroep vindt het vanzelfsprekend dat primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden goed geregeld zijn. Belangrijker vinden we dat we een goede werkgever zijn, waar je ruimte krijgt voor eigen initiatief en waar je jezelf kunt blijven ontwikkelen. We bieden daarom volop mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling.

Interesse om bij ons te komen werken?

Of meer weten over Dynamiek Scholengroep als werkgever? Neem dan gerust contact met ons op.
Contact opnemen

Pas jij bij ons?

We verwachten van onze leerkrachten dat ze:

  • Echt geloven in kinderen;
  • Kinderen willen ondersteunen in hun ontwikkeling;
  • Zichzelf willen blijven leren en ontwikkelen, zowel vakinhoudelijk als op het gebied van (nieuwe) vaardigheden;
  • Positief kritisch en open durven zijn;
  • Verbinding zoeken met collega’s, ouders en partners;