Medezeggenschap

Samen werken aan beter onderwijs.

Dynamiek Scholengroep heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR is gesprekspartner voor het College van Bestuur en kan gevraagd en ongevraagd advies geven. Voor een aantal zaken heeft de GMR instemmingsrecht.

GMR als partner

De Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad denkt mee over de beleidsontwikkeling van de stichting vanuit de belangen van de kinderen, ouders en de leerkrachten. Ook ziet de GMR toe op kwaliteit van het onderwijs en de leeromgeving van onze scholen. De GMR werkt op overkoepelend niveau, terwijl de medezeggenschapsraden de belangen van de eigen school behartigen.

Samenstelling GMR

De Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad wordt gevormd door 6 ouders en 6 medewerkers van onze 17 basisscholen. Voor het schooljaar 2023-2024 is de samenstelling als volgt:

 • Voorzitter
  Dhr. R. Klinkers (ouderlid)
 • Secretaris
  Mevr. S. Peters,
 • Leden
  Mevr. J. Berghs, 
  Dhr. M. Geertjens, (ouderlid)
  Mevr. C. van den Heuvel, 
  Dhr. B. Hendriks (ouderlid)
  Mevr. J. Kateman,
  Dhr. G. Petit, (ouderlid)
  Mevr. A. Bertrams,
  Mevr. M. van der Locht
  Dhr. G. Roeffen (ouderlid)
  Mevr. M. Witteveen (ouderlid)

Het secretariaat van de GMR is per mail bereikbaar via gmr@dynamiek.nu.

Vacatures GMR

Heeft u belangstelling om de GMR te komen versterken? Of wilt u meer informatie? Stuur dan even een e-mail naar: gmr@dynamiek.nu. Het is overigens ook mogelijk om als toehoorder deel te nemen aan de vergaderingen om een indruk te krijgen van de taken van de GMR.
Contact opnemen