4998c3abd2d658af00379b56148766669f09f2a3

Waarom moeilijk doen
als het samen kan!

We weten het al lang; de school, het onderwijs kan het niet alleen. En we willen het ook niet alleen doen. Behalve ouders leveren nog veel meer partijen een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. Denk daarbij aan andere onderwijs-, opvoed- en zorgorganisaties, maar ook aan gemeente, cultuur- en sportorganisaties en het bedrijfsleven. Met elkaar willen we elk kind het beste onderwijs en ontwikkelkansen bieden.

Ouders zijn belangrijke partners

We maken op onze scholen graag gebruik van de expertise, ervaring en tijd van de ouders van onze leerlingen. Voor onze scholen is oudercommunicatie en –betrokkenheid een belangrijk speerpunt.

Leren van elkaar

Dynamiek Scholengroep werkt nauw samen met andere onderwijsorganisaties. We delen kennis, kunde en ervaring. Zo werken wij samen continu aan de kwaliteit van ons basisonderwijs. Met Stichting Prisma en SPOVenray hebben we een intensieve samenwerking. 

IKC-ontwikkeling

Kinderopvang, peuterspeelzaal en bibliotheek zijn voor ons vanzelfsprekende partners die ook altijd in of bij onze scholen gehuisvest zijn. Samen ontwikkelen we zogenaamde integrale kindcentra’s (IKC’s), waar we werken vanuit één pedagogische visie, een gebouw, een leider en een dagprogramma voor kinderen van 0-13 jaar.

Ondersteuningspartners

Bij de realisatie van Passend Onderwijs kunnen we rekenen op een aantal ondersteuningspartners. Samen proberen we leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden op de school van hun keuze.

 

Soepele overgang naar Voortgezet Onderwijs

Als een kind naar de middelbare school gaat, is het van belang dat het op de juiste plek terechtkomt, dat het lesprogramma goed aansluit en dat de overgang soepel verloopt. Wij hebben aandacht voor deze doorgaande lijn door onze nauwe samenwerking met het voortgezet onderwijs in onze regio.

Opleidingspartners

Om ook in de toekomst professionele continuïteit en kwaliteit te blijven realiseren, werken wij intensief samen met diverse opleidingsinstituten en middels leergemeenschappen (kennisnetwerken) op scholen.

It takes a whole village
to raise a child

Meer informatie?

Graag beantwoorden we al uw vragen. Neem gerust contact met ons op.
Contact opnemen