Onze partners

Waarom moeilijk doen
als het samen kan!

We weten het al lang; de school, het onderwijs kan het niet alleen. En we willen het ook niet alleen doen. Behalve ouders leveren nog veel meer partijen een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. Denk daarbij aan andere onderwijs-, opvoed- en zorgorganisaties, maar ook aan gemeente, cultuur- en sportorganisaties en het bedrijfsleven. Met elkaar willen we elk kind het beste onderwijs en ontwikkelkansen bieden.

Ouders zijn belangrijke partners

We maken op onze scholen graag gebruik van de expertise, ervaring en tijd van de ouders van onze leerlingen. De driehoek ouder-kind-leerkracht staat bij ons centraal. Samen kijken we wat het beste is voor uw kind.

Leren van en met elkaar

Dynamiek Scholengroep werkt nauw samen met andere onderwijsorganisaties. We delen kennis, kunde en ervaring. Zo werken wij samen continu aan de kwaliteit van ons basisonderwijs. Met SPOVenray hebben we een intensieve samenwerking.
Daarnaast hebben we nauw contact met de vo-onderwijsinstellingen in onze omgeving. Een optimale doorstroom van po-vo stellen we hierbij centraal.

IKC-ontwikkeling

Kinderopvang en peuterspeelzaal zijn voor ons vanzelfsprekende partners die ook altijd in of bij onze scholen gehuisvest zijn. Samen ontwikkelen we zogenaamde integrale kindcentra’s (IKC’s), waar we werken vanuit één pedagogische visie, een gebouw, een leider en een dagprogramma voor kinderen van 0-13 jaar.

Samenwerkingspartners

Om ons onderwijs goed vorm te kunnen geven werken we samen met verschillende partners. Samen met BCO kijken we hoe Passend Onderwijs het beste ingezet kan worden. Met Cultuurpad en de Bibliotheek werken we aan een gevarieerd onderwijsaanbod. Daarnaast werken we nauw samen met gemeente Horst aan de Maas en Venray en maken we deel uit van O-twee.

Opleidingspartners

Om ook in de toekomst professionele continuïteit en kwaliteit te blijven realiseren, werken wij intensief samen met diverse opleidingsinstituten en middels leergemeenschappen (kennisnetwerken) op scholen.

Belangrijke links

“It takes a whole village
to raise a child”

Meer informatie?

Graag beantwoorden we al uw vragen. Neem gerust contact met ons op.
Contact opnemen