216f1a24632e3301d8cdfea9b781eb22abd223b7

Passend onderwijs:
Ieder kind is uniek
en dat is maar goed ook!

Specifieke ondersteuning behoeften

Passend onderwijs is in principe voor alle leerlingen op de basisscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs bedoeld, maar zoomt in op leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften.

Schoolondersteuningsprofiel

Al onze scholen hebben schoolondersteuningsprofielen opgesteld. In zo’n schoolondersteuningsprofiel wordt vastgelegd welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben.

  • In de meeste gevallen sluit het onderwijs, dat een kind in de groep krijgt, goed aan bij zijn of haar ontwikkeling. Dit noemen we Ondersteuningsniveau 1.
  • Maar er zijn kinderen bij wie het leren op school niet zo vanzelfsprekend verloopt. Soms kan de school dan zelf extra hulp bieden. Dit noemen we Ondersteuningsniveau 2.
  • De school kan ook deskundigheid of begeleiding van buitenaf inroepen. Dit noemen we Ondersteuningsniveau 3.

Benodigde ondersteuning

Soms weet de school wel hoe ze de ondersteuning voor het kind zou willen uitvoeren maar komt ze handen te kort. Soms is er behoefte aan een specifieke deskundigheid. Soms is het nog niet duidelijk met welke ondersteuning het kind nu het beste geholpen kan worden, of is het zelfs nog niet duidelijk wat nu maakt dat het op school niet zo goed gaat. Het kan ook zijn dat de school twijfelt, of ze in staat is het kind op eigen kracht verantwoord te begeleiden. Dat is het moment, waarop een gesprek binnen het ondersteuningsloket aangevraagd kan worden.

Het OnderSteuningsLoket (OSL)

Het OSL is een commissie, die is ingesteld door Dynamiek Scholengroep. Deze commissie bestaat uit drie vaste leden. Bij elk overleg zijn de ouders en de leerkracht en/of de intern begeleider van de school aanwezig. Afhankelijk van de vragen die door de ouders en de school worden gesteld, kunnen er verdere deskundigen uitgenodigd worden om mee te denken over mogelijke vormen van ondersteuning.

Aanvraag OnderSteuningsLoket

Aanmelding van kinderen bij het ondersteuningsloket gebeurt door de ouders of wettelijke vertegenwoordigers samen met de betreffende school.

MEER INFORMATIE     

AANMELDFORMULIER

Algemene informatie

Algemene informatie over passend onderwijs kunt u vinden op de website: www.passendonderwijs.nl.

Bezoek website

Samenwerking

Meer informatie over de samenwerking rondom passend onderwijs in Noord-Limburg kunt u vinden op: www.passendonderwijsnoordlimburg.nl

Bezoek website

Scholen

Op de websites van onze scholen is meer specifieke informatie voor elke school te vinden.

Onze scholen

Vragen?

Natuurlijk beantwoorden wij uw vragen omtrent passend onderwijs ook persoonlijk. Neem gerust contact met uw school hierover op.
Contact opnemen