Da8ea3de678084a753702d481235c04d6e68f43a

Wie het weet, mag het zeggen.
Wie het kan, mag het doen.

Organisatie

Dynamiek Scholengroep wil een wendbare organisatie zijn die in staat is zich voortdurend aan te passen aan nieuwe omstandigheden. Onze organisatie is actief en voortdurend op zoek naar samenwerking en verbinding.

Lees meer

Medezeggenschap

Dynamiek Scholengroep heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR is gesprekspartner voor het College van Bestuur en kan gevraagd en ongevraagd advies geven. Voor een aantal zaken heeft de GMR instemmingsrecht.

Lees meer

 

Verantwoording

Dynamiek Scholengroep maakt ieder jaar een jaarverslag waarin wij verantwoording af leggen over ons gevoerde beleid. U kunt deze jaarverslagen hieronder downloaden.

 

Shared Service Center

Samen met onze onderwijscollega’s Stichting Prisma en SPOVenray maken wij gebruik van Shared Service Center. Overkwartier levert diensten aan de scholen op het gebied van facilitair. 

3cf278c8c5329fd4ac483068bd1272693d25dfb3

Meer informatie?

Graag beantwoorden we al uw vragen omtrent onze organisatie. Neem in dat geval gerust contact met ons op.
Contact opnemen