Dynamiek Scholengroep

Privacy

Vanaf het moment dat je als ouder je kind aanmeldt bij een van de Dynamiek-scholen, start er een uitwisseling van persoonlijke gegevens van zowel ouder als kind. De wetgeving schrijft voor dat er zorgvuldig met deze gegevens dient te worden omgegaan. 

De scholen van Dynamiek bieden kwalitatief goed onderwijs aan. Daarbij worden steeds meer digitale leer-, administratie-, en communicatiemiddelen gebruikt. Bij dat gebruik kunnen privacygevoelige gegevens worden uitgewisseld.

AVG
De nieuwe Europese wetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die de Wet Bescherming Persoonsgegevens vervangt en sinds 25 mei 2018 van kracht is, regelt dat die groeiende stroom van privacygevoelige gegevens op een veilige manier behandeld wordt. Dynamiek Scholengroep heeft een passend Informatie Beveiliging en Privacy beleid en een Privacy reglement ontwikkeld dat aansluit bij de AVG. Dit Privacy reglement kan op deze pagina gedownload worden. Daarna is ook bijlage C – Privacyverklaring voor schoolgegevens van leerlingen hier te vinden.

Toestemming
Als ouder is het van belang dat je erop kunt vertrouwen dat Dynamiek de privacy van jou en je kind goed beschermt. Dat houdt in dat wij alleen echt benodigde gegevens van je vragen en duidelijk aangeven wat wij met de gegevens doen. Voor het gebruik van de gegevens wordt ook toestemming gevraagd. Dat geldt zeker voor het gebruik van foto’s en video’s. Deze toestemming wordt jaarlijks herhaald en je hebt het recht als ouder om deze elk moment weer in te trekken.

Privacy maatregelen
Scholengroep Dynamiek zorgt ervoor dat er verwerkersovereenkomsten zijn met de aanbieders van leerprogramma’s waar scholen gebruik van maken. Daarnaast worden de gebruikte computers, de digitale leermiddelen en de ict infrastructuur goed beveiligd. Alle medewerkers van Dynamiek hebben voldoende kennis om het privacybeleid en de AVG goed te kunnen uitvoeren. Scholengroep Dynamiek heeft een externe FG aangesteld in de persoon van  Clément Bauduin van Privacy op School. fg@privacyopschool.nl. Meer informatie over de FG vindt u hier en via het Nederlands Genootschap voor de Functionaris voor de Gegevensbescherming, het NGFG

Cookies

Op de websites van Dynamiek worden uitsluitend functionele cookies waarin alle gegevens geanonimiseerd worden verwerkt. Cookies zijn kleine bestanden die informatie kunnen opslaan op uw computer, telefoon of tablet. Met functionele cookies zorgen we er voor dat de website goed en functioneel werkt. Wij gebruiken géén tracking cookies. Wanneer u onze website bezoekt laden we alleen maar functionele cookies in en worden er geen persoonsgegevens opgeslagen. Daarom hebben wij geen cookiebanner. Een tip om informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser te verwijderen kunt u hier vinden. 

Mocht u vragen hebben kunt u een e-mail sturen naar privacy@dynamiek.nu