Dynamiek Scholengroep

Vervolgonderzoek naar overname basisschool De Driehoek in Griendtsveen

14 juli 2022

Vervolgonderzoek naar overname basisschool De Driehoek in Griendtsveen

Dynamiek Scholengroep gaat samen met een ander schoolbestuur verkennen of basisschool De Driehoek uit Griendtsveen kan worden overgedragen. Dat is het resultaat van een onderzoek naar alternatieven voor de Griendtsveense basisschool.

In opdracht van Dynamiek Scholengroep heeft Vos ABB de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar mogelijke overnamekandidaten voor De Driehoek. baar is. In de periode  van 25 april 2022 tot en met juni 2022 hebben gesprekken plaatsgevonden met tien lokale en regionale besturen. Een aantal besturen heeft op voorhand aangegeven geen belangstelling te hebben en met zes besturen is een gesprek geweest tussen bestuur, onderzoeker en (O)MR (oudergeleding van de medezeggenschapsraad) van De Driehoek. Van deze 10 besturen heeft uiteindelijk één bestuur de onderzoeksvraag positief beantwoord om met Dynamiek te verkennen of overname van BS de Driehoek een optie is. Alle besturen hebben  aangegeven het proces dat stichting Dynamiek is gestart om BS de Driehoek om te behouden te waarderen. In het nieuwe schooljaar start het vervolgonderzoek van de eventuele overname. 

Dynamiek heeft in februari 2022 aangegeven om per 1 augustus 2023 geen onderwijs meer te willen aanbieden op Bs De Driehoek . Zij is namelijk van mening dat het pedagogisch en didactisch niet haalbaar is om kwalitatief goed onderwijs te bieden met de dalende kind aantallen in Griendtsveen. 

Terug naar het nieuws overzicht