Dynamiek Scholengroep

Verbouwing basisschool de Doolgaard

8 maart 2023

Verbouwing basisschool de Doolgaard 

Van school naar Integraal Kindcentrum 

De gemeente Horst aan de Maas stelt maximaal 2.656.000 euro beschikbaar voor de verbouwing van basisschool de Doolgaard in Horst tot Integraal Kindcentrum (IKC). Naast de gemeente investeren ook scholengroep Dynamiek en Kinderopvang ’t Nest in het IKC de Doolgaard. De totale kosten van de verbouwingsplannen zijn ruim 5,2 miljoen euro.

Wethouder Roy Bouten: “Ik ben blij dat met dit besluit basisschool de Doolgaard zich kan doorontwikkelen naar een IKC. Na deze verbouwing staat er een duurzaam en eigentijds IKC de Doolgaard waar kinderen zich in een gezonde omgeving kunnen ontwikkelen.” 

Naar een gezond en duurzaam Integraal Kindcentrum 

Na de verbouwing heeft het IKC de Doolgaard een passend eigentijds gebouw met  een gezond binnenklimaat. Uiteraard is er bij de verbouwing veel aandacht voor duurzaamheidsmaatregelen zoals, isolatie en duurzame opwek van energie en warmte. Daarnaast hebben de school en de kinderopvang functioneel aanvullende wensen om het gebouw weer ‘van deze tijd’ te maken én beter aan te sluiten bij hun (voorschoolse) onderwijsconcept. 

Mogelijke alternatieven

De gemeente onderzocht ook alternatieven. Denk daarbij aan nieuwbouw op of nabij de huidige locatie van de basisschool. Deze bleken echter veel duurder en passen niet in de gemeentelijke ambitie om duurzaam met grondstoffen om te gaan en hergebruik van in dit geval een bestaand schoolgebouw te stimuleren. 

Planning 

Het voorstel te investeren in de verbouwingen van IKC de Doolgaard ligt 4 april 2023 voor aan de gemeenteraad. Daarna start Dynamiek en ’t Nest met de voorbereidingen en daadwerkelijke uitvoering van de plannen.  
Zoals het er nu naar uitziet zal dat rond de zomer van dit jaar zijn.  Als alle werkzaamheden zijn afgerond komt de locatie van ’t Depje aan de Doolgaardstraat vrij voor (woningbouw)ontwikkelingen. Op dit moment is dat namelijk een dislocatie van de basisschool.

Dorien Sommers (bestuurder Dynamiek): De Doolgaard biedt  kwalitatief goed en eigentijds Daltononderwijs. In het Daltononderwijs staat zelfstandigheid van het kind én samenwerking centraal, maar dit vraagt ook een passende huisvesting die dit gedachtegoed faciliteert. Door deze verbouwing kunnen we met kinderopvang ’t Nest samenwerken aan de kindontwikkeling volgens onze gezamenlijke pedagogische en didactische visie. 

 

Terug naar het nieuws overzicht