Dynamiek Scholengroep

Themabijeenkomst 'Weisterbeek' Gemeenteraad Horst aan de Maas

7 december 2022

Themabijeenkomst 'Weisterbeek' Gemeenteraad Horst aan de Maas

De afgelopen maanden hebben Dynamiek Scholengroep, Kinderopvang ’t Nest, Wonen Limburg en gemeente Horst aan de Maas samen met omwonenden en andere betrokkenen hard gewerkt aan het verder vormgeven van de locatie Weisterbeek. Een herontwikkeling met een Integraal Kind Centrum (IKC) Weisterbeek, sociale huurwoningen, wijkfunctie en een groene omgeving. Op dinsdag 6 december is de gemeenteraad tijdens een themasessie bijgepraat over de uitkomsten van dit proces én over de mogelijke alternatieven voor nieuwbouw van het IKC op een andere locatie.

Plannen voor 2 locaties

De themasessie leverde belangrijke input op richting de definitieve voorstellen die in het eerste kwartaal van 2023 aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Deze voorstellen zullen bestaan uit de uitwerking van de plannen voor nieuwbouw op de huidige locatie. Daarnaast gaan we ook aan de slag met het verder uitwerken van nieuwbouw op een andere locatie in het voedingsgebied van de Weisterbeek. Met het voedingsgebied bedoelen we het gebied waar de kinderen wonen. We werken voorlopig dus door aan de plannen voor 2 locaties.

Uitgangspunt bij een alternatieve locatie is dat de plannen geen vertraging oplopen ten opzichte van het scenario nieuwbouw op de huidige locatie. Ook moet er aandacht zijn voor voldoende bewegingsonderwijs.

Keuze locatie

Kiest de raad in maart voor nieuwbouw op de huidige locatie, dan moeten de leerlingen van de Weisterbeek begin 2024 tijdelijk (ongeveer 2 jaar) naar een andere plek. Het Junior College van het Dendron College lijkt vooralsnog de meest logische plek voor tijdelijke huisvesting van de leerlingen. 

Kiest de raad in maart 2023 voor een alternatieve locatie voor het IKC, dan is de opgehaalde input van onder andere de omgeving een kader voor nieuwe (woningbouw)ontwikkelingen op de huidige locatie Weisterbeek.  

Welke locatie de raad in maart 2023 ook kiest er is in de plannen sowieso aandacht voor de verkeersveiligheid. In de directe omgeving van het IKC, maar ook bij de belangrijke routes van en naar school.

In de video hieronder vertellen wethouder Roy Bouten en Dorien Sommers (College van Bestuur, Dynamiek Scholengroep) hoe zij de themasessie ervaren hebben.

Terug naar het nieuws overzicht