Dynamiek Scholengroep

Mogelijke sluiting basisschool de Driehoek in Griendtsveen

21 maart 2022

Mogelijke sluiting basisschool De Driehoek in Griendtsveen 

Het leerlingenaantal van basisschool De Driehoek te Griendtsveen staat al geruime tijd onder druk. Daaruit trekt Dynamiek Scholengroep de voorlopige conclusie dat sluiting van basisschool De Driehoek in Griendtsveen onafwendbaar is. 

Komend schooljaar heeft basisschool De Driehoek nog maar maximaal 45 kinderen en dit loopt de komende jaren terug naar 42 kinderen in 2024. Dynamiek scholengroep is van mening dat het pedagogisch en didactisch niet haalbaar is om kwalitatief goed onderwijs te bieden met slechts twee groepen op een basisschool. 

Dynamiek realiseert zich terdege dat de sluiting van een school in een dorpskern ingrijpend is. Mede gezien het grote belang van de school voor het dorp wil Dynamiek de komende maanden onderzoek (laten) uitvoeren naar mogelijke alternatieve scenario's. 

Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek volgt rond de zomer de formele besluitvorming. Dynamiek denkt dat het haalbaar is tot uiterlijk einde schooljaar 2022-2023 basisonderwijs in Griendtsveen aan te blijven bieden. 

Eerder was al sprake van een dreigende sluiting van de basisschool in Griendtsveen. Destijds is vanuit een brede participatie van medezeggenschapsraad en dorpsraad een plan van aanpak opgesteld voor het voortbestaan van basisschool De Driehoek. In dit plan zijn diverse acties beschreven met als doel de school open te kunnen houden. Ondanks de inzet en ambities die in het plan zijn opgenomen, zet de daling van het aantal leerlingen door. 

Ondanks de vervelende boodschap hoopt Dynamiek, samen met alle betrokken partijen, tot een voor de kinderen van Griendtsveen zo goed mogelijke oplossing te komen. 

Terug naar het nieuws overzicht