Dynamiek Scholengroep

IKC Ontwikkeling Horst aan de Maas

13 september 2022

Ontwikkeling Integrale Kindcentra in Horst aan de Maas 

Dynamiek Scholengroep en Kinderopvang ’t Nest bundelen hun krachten. Samen met de gemeente werken zij aan de ontwikkeling van Integrale Kindcentra in de kernen van Horst aan de Maas. 

Door de krachten te bundelen zetten Dynamiek en ’t Nest in op één sterke doorlopende pedagogische en educatieve leerlijn. Eén aanpak waarmee we kinderen zo goed mogelijk kunnen begeleiden: vanaf de allereerste dag op de opvang totdat ze helemaal klaar zijn voor het vervolgonderwijs. 

Om dit te realiseren werken Dynamiek Scholengroep, Kinderopvang ’t Nest en de gemeente Horst aan de Maas  samen aan de ontwikkeling van vijf nieuwe Integrale Kindcentra (IKC’s) in Horst aan de Maas. 

De afgelopen twee jaar zijn er al twee IKC’s gerealiseerd, namelijk de Wouter in America en STip in Tienray/Swolgen. De ervaringen van ouders, kinderen en medewerkers van deze IKC’s zijn zo positief dat Dynamiek en ’t Nest in een gezamenlijke toekomstvisie de ambitie uitspreken een IKC voor alle kernen van Horst aan de Maas te willen realiseren.

De gemeente Horst aan de Maas onderstreept het belang van IKC’s. Roy Bouten, wethouder jeugd en onderwijs: ”De ontwikkeling van Integrale Kindcentra past goed in onze ambities. Het is de plek waar we samen met kinderopvang en onderwijs werken aan een gezonde jeugd.”
Daarom is de gemeente al geruime tijd in overleg met beide organisaties hoe dit te realiseren op vijf nieuwe locaties. Van deze vijf locaties zijn er drie in het kader van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) aangewezen voor verbouwing of (ver)nieuwbouw; namelijk de Doolgaard en de Weisterbeek in Horst en de Ezelsbrug samen met de Krullevaar in Sevenum. Daarnaast zijn er twee locaties die in de (nabije) toekomst uitbreiding vragen i.v.m. toenemend aantal kinderen, namelijk Onder de Linde in Hegelsom en Onder de Wieken in Meterik. 

De uitvoering en invulling van een IKC is geheel afhankelijk van de situatie in de betreffende kern, met als doel het bieden van onderwijs en opvang in de nabije omgeving, een optimale ontwikkellijn voor het kind en gelijke kansen. 

Terug naar het nieuws overzicht