Dynamiek Scholengroep

Gemeente Horst aan de Maas ondertekent de Gelijke Kansen Alliantie Agenda

25 oktober 2022

Gemeente Horst aan de Maas ondertekent de Gelijke Kansen Alliantie Agenda

Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, Dennis Wiersma, ondertekende samen met wethouder Roy Bouten van gemeente Horst aan de Maas de Gelijke Kansen Alliantie (GKA) Agenda. In de GKA-agenda staat beschreven hoe de scholen van Dynamiek Scholengroep en het Dendron College, het Tienercollege SOOOOL10-14 en TaalRijk binnen Horst aan de Maas de komende twee jaar gelijke kansen gaan bevorderen.

Er wordt vanuit de agenda op verschillende manieren gewerkt aan de taalverrijking van kwetsbare kinderen. Bij Dynamiek krijgen de kinderen hulp van een gespecialiseerde leerkracht om hun woordenschat te versterken. Deze leerkracht maakt ook de verbinding met de thuissituatie. Binnen het voortgezet onderwijs kunnen de anderstalige kinderen van TaalRijk huiswerkbegeleiding krijgen en workshops volgen in een naschools programma. Daarnaast wordt voor de kinderen van TaalRijk de overstap naar het reguliere voortgezet onderwijs op het Dendron College versoepeld door een gespecialiseerde leerkracht extra begeleiding te laten bieden.

Inzetten op taalverrijking 

Namens de gemeente Horst aan de Maas tekende wethouder Roy Bouten de GKA-agenda. Roy Bouten:  ‘In Horst aan de Maas vinden we het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Inzetten op kansengelijkheid is daarin hartstikke belangrijk. Dat begint wat mij betreft bij basisvaardigheden zoals taal. Ik ben blij dat onze lokale scholen en partijen dit met ons eens zijn en dat we hier gezamenlijk een succes van gaan maken.”  

Over de Gelijke Kansen Alliantie

De Gelijke Kansen Alliantie is een initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In de GKA werkt het ministerie van OCW samen met scholen, gemeenten en maatschappelijke partners aan het bevorderen van kansengelijkheid in het onderwijs. Hierbij staat de verbinding tussen thuis, school en omgeving centraal. Op dit moment zijn er ruim tachtig gemeenten aangesloten bij de Gelijke Kansen Alliantie. Dit najaar zal dit aantal groeien naar een totaal van honderd.

 

Terug naar het nieuws overzicht