b'OrganisatiedoorontwikkelenHerijking StafbureauBestuurlijke Om verdere invulling te geven aan de ambities uit het aansturingkoersplan n te anticiperen op de leerlingenkrimp heeft er een herijking van het stafbureau plaats-In verband met het aangekondigde vertrek van n gevonden. Het stafbureau is in 2021 getransformeerdvan de bestuurders in 2021 heeft een brede verkenning naar een compact en flexibel bureau waar bestuurderbinnen de organisatie plaatsgevonden door de Raad n scholen worden ondersteund en geadviseerd vanuitvan Toezicht. Er is besloten om een aanpassing door verschillende invalshoeken in samenhang met elkaar.te voeren in de bestuurlijke aansturing en vanaf nu verder te gaan met een eenhoofdig College van Bestuur. Bestuurlijke visitatiePO-RaadIn het kader van professionalisering van het bestuurlijke handelen het College van Bestuur in april 2021 deelgenomen aan een bestuurlijke visitatie van de PO-Raad. Het was een mooi reflectief proces en een verrijking voor het bestuurlijk handelen. Koersplan Onderwijskwaliteit versterken Onderwijs vernieuwen Ontwikkelen medewerkers Organisatie doorontwikkelen Omgeving integreren Cijfers'