b'18 CijfersscholenAls gevolg van fusie#Ezelsbrug is dit er n minder dan vorige teldatum.Het resultaat van 2021 is:719.957Circa 50% wordt toegevoegd aan de algemene reserve en circa 50% wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserves.3.0156,3% leerlingenverzuim Teldatum 1-10-2021.Meldingsfrequentie verzuim:0.63Vrijwilligers: Opleiding tot leraar:Leerlingen bij Dynamiek73 7geven de eigen school 8,5 Aangeboden trainingen gemiddeld eenin DynamiekAcademie:voor veiligheid 55Koersplan Onderwijskwaliteit versterken Onderwijs vernieuwen Ontwikkelen medewerkers Organisatie doorontwikkelen Omgeving integreren Cijfers'