b'Bericht van hetCollege van Bestuur Een jaar dat gedomineerd werd door de coronapandemie. De maatregelen als gevolg vandeze pandemie hadden een enorme impact op het onderwijs. Ondanks alle corona maatregelen hebben we bij Dynamiek vooral onszelf uitgedaagd en gezocht naar mogelijkheden. Daardoor zijn we koersvast verdergegaan in het realiseren vande ambities uit het Koersplan 2020-2024: Dynamiek daagt je uit.De stappen zijn door de coronapandemie iets getemporiseerd, maar de ambitie is alleen maar toegenomen. Daarom is er in 2021 voor gekozen om de strategische periode van het koersplan te verlengen met 1 jaar (tot 2025).In 2021 werd de bestuurlijke inrichting van Dynamiek een punt van aandacht door het aangekondigde vertrek van n van de leden van het College van Bestuur. Na een brede verkenning binnen de organisatie heeft de Raad van Toezicht gekozen voor een aanpassingin bestuurlijke aansturing en is gekozen voor een 1-hoofdig College van Bestuur.Vol trots blik ik terug op 2021, een jaar waarin we ondanks diverse coronamaatregelen mooie stappen hebben gezet in het bieden van uitdagend onderwijs aan de kinderen. Dat hebben we gedaan vanuit verbinding, eigenaarschap en groei. Onze gezamenlijke focus is en blijft het waarmaken van onze beloften aan kinderen.Dorien SommersCollege van Bestuur Dynamiek Scholengroep 2021Jaarverslag Dynamiek Scholengroep 2021'