b'OnderwijskwaliteitversterkenOnderwijsopbrengstenHoogbegaafdheid Onderwijsopbrengsten: meer dan de helft van de Dynamiekscholen scoren boven landelijk gemiddelde op zowel 1 F niveau als op 2 F/ 1 S Na een stichtingbrede scholing worden hoogbegaafde kinderen op iedere school op dezelfde wijze via een instrument gesignaleerd en is de kennis van leerkrachten vergroot. Nationaal ProgrammaOnderwijsTaalmiddagVanaf september 2021 zijn we gestart met het effectueren van het Nationaal Programma Onderwijs. Dynamiek heeft gekozen om dit vorm te gevenDe taalmiddag, voor NT2 kinderen, heeft zich in aan de hand van drie pijlers: Extra begeleiding van2021 doorontwikkeld door meer in te zetten op de kinderen, duurzame onderwijsontwikkeling encommunicatie met leerkrachten, versterking van het professionalisering medewerkers. Elke school heeft oponderwijs door de aanschaf van betere materialen en basis van een schoolscan, in samenwerking met de MR,meer zicht te krijgen op de vooruitgang van leerlingen een plan gemaakt over de wijze waarop deze ingezetdoor doelgerichter te werken. kunnen worden om de effecten van corona voor de kinderen weg te werken. Koersplan Onderwijskwaliteit versterken Onderwijs vernieuwen Ontwikkelen medewerkers Organisatie doorontwikkelen Omgeving integreren Cijfers'