07f0453530f835fdf31363f0ed37c2a70ad1202b

Verbinden is een werkwoord.
We hebben elkaar nodig.

Ouders hebben een belangrijke rol bij de ontwikkeling en opvoeding van kinderen. Zij kiezen voor hun kind een school waar de manier van omgaan met elkaar en de manier van leren het beste bij hun kind past. Wij vinden betrokkenheid van ouders erg belangrijk. Dit kan op verschillende manieren vorm krijgen:

Passend onderwijs

Vanaf 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht. In het Samenwerkingsverband (SWV) Passend Onderwijs Noord-Limburg hebben alle schoolbesturen de taak voor alle leerlingen binnen de regio een zo passend mogelijke plek in het onderwijs te bieden.

Lees meer

Tussenschoolse opvang (TSO)

Een goed georganiseerde overblijfvoorziening is belangrijk voor kinderen. Met de dosis energie die ze opdoen, kunnen ze er ’s middags weer tegenaan. Wilt u uw kind laten overblijven? Dan kan uw eigen school u informeren over de mogelijkheden.

Externe vertrouwenspersoon

Soms lukt het niet om er samen uit te komen bij zorg of een klacht. Ouders kunnen dan contact zoeken met een externe vertrouwenspersoon. Deze persoon is volledig onafhankelijk van Dynamiek Scholengroep en is objectief. U kunt zelf rechtstreeks contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon van het GGD Secretariaat JGZ via 077-8504855.

Klachten lossen we graag samen op

Elke school wil een veilige omgeving bieden aan leerlingen en medewerkers. Toch kan het een keer misgaan. Veruit de meeste klachten zijn in onderling overleg op te lossen. Bent u ergens niet tevreden over, maak dit dan zo snel mogelijk kenbaar bij de contactpersoon van uw school. We zoeken graag samen met u naar een passende oplossing.

Onze klachtenregeling

Als er sprake is van een situatie die toch niet naar tevredenheid wordt opgelost, dan kunnen ouders/verzorgers een beroep doen op onze klachtenregeling. De klachtenregeling van Dynamiek Scholengroep is van toepassing op al onze scholen.

Ook complimenten horen we graag!

Natuurlijk nemen we klachten serieus en willen we blijven verbeteren. Maar bij Dynamiek Scholengroep vinden we het ook belangrijk om aandacht te besteden aan de zaken die wél goed gaan. Heeft u een compliment, vindt u dat een school of leerkracht iets heel goed doet? Dan horen we dat heel graag. Deel uw positieve reactie met de directeur van de school of stuur een bericht via ons contactformulier.

Gedragscode

In onze gedragscode leest u wat wij van elkaar verwachten ten aanzien van (on)gewenst gedrag en integriteit en over hoe wij omgaan met agressie, pesten en discriminatie. Onze scholen hebben ook eigen protocollen voor deze zaken.

Overgang van groep 8 naar het voortgezet onderwijs

De overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is voor kinderen, ouders en leraren een belangrijk en bijzonder moment. Om de overstap soepel te laten verlopen en te zorgen dat leerlingen een doorgaande leerlijn ervaren, besteden de basisscholen en het voortgezet onderwijs veel aandacht besteden aan de (digitale) overdracht.

Lees meer

Meer informatie?

Wenst u betrokken te worden bij de leerlingen, de klas of Dynamiek Scholengroep? Neem in dat geval gerust contact met ons op.
Contact opnemen

Belangrijke links