Dynamiek Scholengroep

Sluiting basisschool Griendtsveen van de baan

30 januari 2019

Goed nieuws voor Griendtsveen. Van sluiting van basisschool De Driehoek is voorlopig geen sprake. Dynamiek Scholengroep heeft er vertrouwen in dat de plannen die door de ouders en dorpsgemeenschap zijn uitgewerkt, een gezond perspectief bieden op voldoende leerlingen en goed onderwijs. Samen gaan zij daar de schouders onder zetten.

Maandag 28 januari hebben de Stuurgroep ‘Onze toekomst’ en de voorzitter van het College van Bestuur van Dynamiek – Jos Baggen – dit met elkaar afgesproken. Baggen sprak waardering uit voor de wijze waarop er steeds constructief met elkaar is nagedacht en gesproken.

De stuurgroep is opgelucht en vooral ook trots. “Wij zijn trots op al onze dorpsgenoten die zich met grote inzet en een positieve insteek hebben ingezet voor behoud van de school. En dat heeft gezorgd voor vertrouwen in de toekomst”, aldus Mandy Mennen. Zij is lid van de stuurgroep die het hele proces van plannen maken in het dorp heeft gecoördineerd.

De komende periode worden plannen nog verder uitgewerkt. Zo gaat een werkgroep van ouders aan de slag om de school ook buiten het dorp op een positieve manier onder de aandacht te brengen. Daarnaast wordt bekeken hoe ouderbetrokkenheid nog meer vorm en inhoud kan krijgen.

In mei komen betrokkenen weer bij elkaar en worden er meetbare doelen afgesproken m.b.t. onderwijskwaliteit, financiën, leerlingaantallen enz. voor de komende jaren. 

Terug naar het nieuws overzicht