Dynamiek Scholengroep

Samenwerking onderwijskoepels en gemeente

14 januari 2020

Onderwijskoepels en gemeente werken samen voor optimale ontwikkelkansen voor kinderen

 

We komen er samen uit voor het kind! Onder dit motto kwamen dinsdag 14 januari ongeveer 60 medewerkers van Stichting Akkoord, Dynamiek Scholengroep en de gemeente Horst aan de Maas bijeen. Het is de symbolische start van nieuwe samenwerkingsafspraken. Die moeten er toe leiden dat medewerkers zich nóg meer kunnen richten op het geven van goede ondersteuning aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben in hun ontwikkeling. Dat was nodig omdat er in de praktijk nog te veel onduidelijkheid was over de financiering en organisatie van de ondersteuning.

Als kinderen lekker in hun vel zitten, groeien ze op tot gelukkige en zelfstandige volwassenen. Daarvoor is een omgeving nodig die hen alle kansen biedt. Dat is een gedeelde verantwoordelijkheid van ouders/opvoeders en allerlei organisaties en verenigingen die een rol spelen in het leven en de ontwikkeling van kinderen. Ze zorgen er samen voor dat problemen ontstaan. En áls ze er toch zijn, dat ze zo dichtbij thuis mogelijk worden opgelost. Zodat problemen niet groter worden.

Wethouder Thijs Kuipers: “Dat klinkt vanzelfsprekend. We zijn daarmee goed op weg. Er is enorm veel kennis en expertise bij alle betrokken organisaties. Alleen: in de praktijk is samenwerking niet altijd eenvoudig. Er zijn verschillende wetten en potjes met geld, die niet altijd precies op elkaar aansluiten, of elkaar overlappen. Het is een enorm complex systeem. Daardoor was het soms onduidelijk wat iets kost, wie dat betaalt en wie daarover beslist. Vooral bij complexe problemen. Dat is niet de bedoeling. Want het laatste wat we willen, is dat ouders en hun kinderen daar last van hebben.”

Bestuurder van Dynamiek Scholengroep, Karin Albers vult aan: Systemen moeten soms helpend gemaakt worden ten behoeve van kinderen en zeker niet belemmeren. Mooi om te zien hoe Dynamiek, Akkoord en de gemeente hiervoor de handen ineen hebben geslagen in samenwerking en vanuit visie. Vanuit verbinding en de oprechte wens kinderen pro-actief, vanuit ieders rol, maximaal te ondersteunen in hun ontwikkeling. Want elk kind gunnen we immers passend onderwijs, passende zorg en een passende opvoeding. 

Met deze nieuwe afspraken, staat de juiste hulp voor het kind voorop. Gezinscoaches van de gemeente en de leerkrachten op school bespreken samen met de ouders wat er nodig is, eventueel met hulp van specialisten uit andere organisaties. Daarna wordt die hulp geregeld. “Ouders en kinderen mogen er op vertrouwen dat dit achter de schermen goed wordt georganiseerd,” aldus wethouder Kuipers. “Want discussies over geld en verantwoordelijkheden horen niet thuis in een gesprek over gezond en gelukkig opgroeien.”

989ec88d-7f3a-4624-8969-05033f2c26ed.JPG

Terug naar het nieuws overzicht