Dynamiek Scholengroep

Ondernemerschap in het onderwijs

Help De Wouter van grijs naar groen!

14 november 2019

Je ontwerpt een droomschoolplein: groen, met verborgen speelplekken, een uitkijktoren... Maar je budget vertelt je dat betongrijs meer jouw kleur is. Dan kún je als school via Geefonderwijs crowdfunding inzetten. Dat is niet het handje ophouden, maar ondernemerschap tonen. Het kost je wel tijd en inzet…

“Het idee om via Geefonderwijs een crowdfundingsproject uit te zetten, ontstond in de werkgroep die we samen hebben gesteld rond het ontwerp van een nieuw speelplein”, vertelt Susan van Boxsel, directeur van basisschool De Wouter. De werkgroep bestaat uit ouders, leerlingen en teamleden. “We hadden meteen heel veel beelden van hoe ons nieuwe schoolplein eruit kon zien, maar als er dan een kostenraming komt, moet je bij wijze van spreken even aan de beademing”, lacht Susan. “Veel kan niet, maar wij kiezen ervoor creatief te kijken naar wat wel kan.” Eén van de ouders kende het platform Geefonderwijs en de actie werd opgestart. Susan: “Als onderwijsinstelling zijn we terughoudend wat sponsoring betreft, maar dit platform is specifiek gericht op het onderwijs en is in die zin wel passend.”

Geen gemakkelijkheidsoplossing

Crowdfunding is geen gemakkelijkheidsoplossing. Het vraagt veel inzet gedurende een intensieve periode. “We hadden zelf al acties op touw gezet om middelen te genereren. Bij de crowdfunding hebben we tegenprestaties geformuleerd die passend zijn bij onze actie.” Zo krijgen sponsors van De Wouter die meer dan 50 euro geven een leuke interactieve speurtocht door de Peel cadeau naast de onwijs-bedankt -selfie die als tegenprestatie voor een donatie vanaf 20 euro bepaald is. Vanaf 100 euro komt daar een uitnodiging bij voor de opening van het nieuwe speelplein, iemand die 250 euro doneert wordt VIP-gast en komt in de Hall of Fame van de school.

Zou het creëren van een nieuw schoolplein niet vanuit de subsidies of de ouderbijdragen moeten gebeuren? Susan: “We krijgen middelen voor de materiële instandhouding en voor ons personeel. De gemeente gaat over ons gebouw en het terrein. We krijgen bijvoorbeeld vervanging van materiaal dat stuk is, maar een groots project zoals de herinrichting van het schoolplein is niet aan de orde. De ouderbijdrage wordt ingezet voor acties van de ouderraad, zoals reisjes of vieringen: extraatjes voor de kinderen. We hebben uiteraard gekeken naar manieren om geld in te zamelen. Zo wou de leerlingenraad een kerstmarkt organiseren en loten verkopen. Uiteraard hebben we ook subsidies aangevraagd, maar alles samen waren de mogelijkheden toch beperkt. Wat kan er wel, is de vraag die wij ons dan stellen. Ons ondernemerschap komt dan boven.”

Zichtbaar blijven

As we speak zit De Wouter midden in de actie, waarbij een kleine 40% van het beoogde bedrag (10 000 euro) is verzameld. “Het platform Geefonderwijs is heel ondersteunend. Je krijgt een goede leidraad. Maar je hebt een goede planning nodig en je moet alles goed opvolgen. Eigenlijk moet je de actie blijvend onder de aandacht brengen. Daarvoor hebben we een goede werkgroep: mensen met de juiste connecties en capaciteiten, die telkens weer impulsen geven om de actie zichtbaar te maken. We hebben vanuit enthousiasme besloten om dit gewoon te gaan doen, maar van tevoren schat je natuurlijk niet in hoeveel werk het dan is, bovenop onze basistaak, namelijk onderwijs verzorgen.”

Susan wil niet dat de indruk bestaat dat De Wouter het handje ophoudt: “Er zijn beperkingen en wij proberen veel zelf op te pakken om die te overwinnen. Daarin zijn we heel ondernemend en zetten we actief veel op touw om ons doel voor elkaar te krijgen.”

Tekst: Hade Wouters - Verus Nieuwsbrief 14 november 2019

Terug naar het nieuws overzicht