Dynamiek Scholengroep

Nieuw ontwerp voor Kindcentrum STip (Swolgen/Tienray)

Nieuw ontwerp voor Kindcentrum STip (Swolgen/Tienray)

8 juli 2019

De bouw van het nieuwe kindcentrum STip voor de leerlingen van de voormalige basisscholen De Klimboom in Swolgen en de Mariaschool in Tienray start in 2020 na de zomervakantie. Eigenlijk zou in augustus dit jaar begonnen worden met de bouw, maar dat bleek niet haalbaar, laat Dynamiek Scholengroep weten.

Basisscholen De Klimboom in Swolgen en de Mariaschool in Tienray zijn momenteel gevestigd in verouderde gebouwen die niet meer aan de kwaliteitseisen voldoen. Daarom werd besloten om de scholen samen te voegen en ze als één kindcentrum te vestigen in een nieuw gebouw, dat bij sportpark Kerkebos in Swolgen moet komen. In mei werd echter duidelijk dat het niet haalbaar was om in augustus te beginnen met bouwen. De bouw werd daarom een jaar opgeschoven. Leerlingen krijgen naar verwachting vanaf het schooljaar 2021/2022 voor het eerst les in het nieuwe pand.
Dat er pas volgend jaar gebouwd gaat worden heeft twee oorzaken, laat Jos Baggen, voorzitter van het College van Bestuur van Dynamiek Scholengroep, weten. Allereerst zorgden gemeentelijke procedures voor enige vertraging. Zo was er een bestemmingsplanwijziging nodig om straks op de beoogde nieuwe locatie te mogen bouwen en moest de gemeente het groen dat bij Kerkebos gerooid wordt, elders compenseren. “Dat was pas in april rond”, aldus Baggen. “We wilden zeker weten dat dat allemaal geregeld was, voordat we verder zouden gaan.” 

Nieuw prijskaartje bepaald
Een andere oorzaak waardoor de bouw volgend jaar pas begint, ligt bij het ontwerp. “De architect had een mooi gebouw op papier gezet, maar het bleek veel te duur om dat ook nog energieneutraal te maken”, vertelt Baggen. En dat was wel een eis van gemeente Horst aan de Maas. Die wil dat het gebouw gaat voldoen aan de normen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). “Er is daarom met hulp van een adviesbureau een nieuw ontwerp gemaakt van een energieneutraal gebouw. Dat wordt nu verder uitgewerkt.”
Over de kosten voor het nieuwe gebouw wil de voorzitter van de scholengroep niet te veel zeggen. “We hebben eerder een krediet gekregen, maar dat bedrag is niet actueel meer”, legt hij uit. “Er ligt immers een nieuw ontwerp dat voldoet aan alle eisen en de bouwkosten zijn in de tussentijd natuurlijk veranderd. Daarom wordt er een nieuwe prijs bepaald, die in het najaar aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.”
Dynamiek hoopt vóór 5 september alle plannen voor Kindcentrum STip bij gemeente Horst aan de Maas in te kunnen dienen. In oktober buigt de raad zich waarschijnlijk over het plan. In de tussentijd blijven beide scholen in de huidige, oude gebouwen zitten.

Hallo Horst aan de Maas - 4-7-2019

Terug naar het nieuws overzicht