Dynamiek Scholengroep

Leerlingenstop OBS De Weisterbeek

OBS Weisterbeek zit vol

9 mei 2019

In verband met ruimtegebrek heeft OBS Weisterbeek besloten dat met ingang van 1 mei 2019 geen nieuwe leerlingen aangenomen worden in de groepen 1-4.

Kinderen die nu reeds aangemeld zijn, hebben natuurlijk gegarandeerd een plek.

Reden voor dit besluit is dat de school 'vol' is. Alle leslokalen zijn in gebruik. Daarbij is het belangrijk dat alle kinderen die eenmaal de Weisterbeek bezoeken ook goed begeleid en geholpen moeten kunnen worden. Elk kind verdient aandacht en tijd van de leerkracht. Een grote instroom vanuit de lagere groepen levert uiteindelijk problemen op in hogere groepen.

De ruim 50 kinderen die aangemeld zijn voor het nieuwe schooljaar 2019-2020 kunnen we goed begeleiden. Kinderen die nu nog aangemeld moeten worden, kunnen terecht op andere scholen in Horst of omringende dorpen.

Met de Doolgaard en de Twister is de Weisterbeek verder in gesprek om beleid op langere termijn vast te stellen. In het najaar komt hier meer duidelijkheid over.

Deze maatregel maakt duidelijk dat nieuwe huisvesting voor de Weisterbeek niet te lang op zich kan laten wachten. We gunnen elke ouder, elk kind eigenlijk een vrije schoolkeuze.

Terug naar het nieuws overzicht