Dynamiek Scholengroep

Fusie basisschool De Horizon en De Dobbelsteen in Sevenum

24 november 2020

Fusie basisschool De Horizon en De Dobbelsteen in Sevenum

De Sevenumse basisscholen De Horizon en De Dobbelsteen van Stichting Dynamiek Scholengroep gaan per 1 augustus 2021 fuseren. Beiden scholen zijn ontzettend blij met deze stap, waardoor ze de kinderen in Sevenum nog beter onderwijs kunnen geven. 

De vraag vanuit de fusie kwam dan ook vanuit de teams van de scholen. Vanuit de MR’en van beiden scholen heeft er een ouderpeiling plaatsgevonden. De meerderheid van de ouders is ook voor een fusie tot één school.

Aanleiding voor de fusie:

  • Kwaliteit: de fusie komt ten goede aan de inhoud en ontwikkelingen van het hedendaags en toekomstig onderwijs. 
  • Wens tot een toekomstbestendige krachtige school met voordelen van de grootte van de school voor de kinderen, de teamexpertise en flexibiliteit
  • Teruglopende  leerlingaantallen i.v.m. geboortecijfers. 

De komende maanden staan in het teken van het verdere fusieproces. Samen met de teams, de kinderen, de ouders/verzorgers én andere samenwerkingspartners wordt er gewerkt aan een nieuwe (school)visie. Ook krijgt de school een nieuwe naam. De verwachting is dat hier in januari 2021 meer duidelijkheid over is. Samen wordt er gewerkt aan één school, die voorlopig gehuisvest wordt in de twee voormalige schoolgebouwen. En uiteindelijk zullen samenkomen in één nieuw schoolgebouw, dat gepland staat in het integraal huisvestingsplan onderwijs.

Unit 1 t/m 5 wordt gevestigd in voormalig basisschool De Dobbelsteen en unit 6 t/m8 vestigt zich in voormalig basisschool De Horizon. Het personeel van beide scholen gaat op beide locaties lesgeven en vorm samen het team van de fusieschool. 

De kinderen gaan de komende maanden elkaar én ook de twee gebouwen leren kennen om zo in het nieuwe schooljaar goed van start te kunnen gaan. 

Terug naar het nieuws overzicht